top of page

Badania nad adwentystami wegetarianami

 

Opublikowano ostatnio wyniki drugiego już badania przeprowadzonego nad zdrowiem adwentystów*. Badaniem objęto 96 000 uczestników z USA i Kanady. Wiele osób należących do tego wyznania stosuje dietę wegetariańską. Badanie potwierdziło, że wegetarianie wśród adwentystów stanowi obecnie grupę ludzi o najdłuższej średniej długości życia spośród wszystkich naukowo przebada­nych populacji na świecie.

 

 

Adventist Health Study (Badanie zdrowia Adwenty­stów) to cykl badań prowadzonych na Uniwersyte­cie Loma Linda w Kalifornii. Jeszcze w latach sie­demdziesiątych i osiemdziesiątych wykazały one, że wegetarianie żyją dłużej niż niewegetarianie, i tak: kobiety o 4,4 a mężczyźni o 7,3 lata. W roku 2002 rozpoczęty został drugi cykl tych badań (Adventist Health Study 2), które są prowadzone równolegle z kontynuacją pierwszego badania i są finansowane przez National Cancer Institute (Narodowy Instytut Raka), National Institutes of Health (Narodowe Insty­tuty Zdrowia), Amerykański Departament Rolnictwa i Światowy Fundusz Badań nad Rakiem. Wstępne wyniki badań wykazują, że różnica w długości życia wegetarian i niewegetarian powiększyła się.

 

Adventist Health Study 2 (Badania zdrowia Adwentystów 2)

 

W październiku 2012 Gary E. Fraser – główny naukowiec i lekarz tego projektu, przedstawił im­ponujące wstępne wyniki badań na konferencji poświęconej żywieniu i produktom spożywczym na Akademii Żywienia i Dietetyki. Pośród Adwen­tystów–wegetarian zamieszkujących Kalifornię, mężczyzna dożywa średnio 83,3 lat a kobieta 85,7 lat. Średnia życia pozostałych mieszkańców Kali­fornii wynosi u mężczyzn 9,5 roku mniej, u kobiet 6,1 lat mniej. Wyniki te udowadniają bardziej niż kiedykolwiek, że wegetarianie zachowują zdrowie i żyją o wiele dłużej. Ważnym czynnikiem jest to, że wegetarianie ci wybrali swoją dietę świadomie, co za tym idzie starają się, by była ona prawidłowa.

 

Raport Loma Linda University stwierdza ponadto, że warzywa, owoce, orzechy i rośliny strączkowe, które są głównym pożywieniem wegetarian, mogą zmniejszyć ryzyko raka, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2 oraz poprawić kontrolę wagi ciała i funkcje mózgu.

 

Jednakże, nie tylko samo unikanie mięsa ma po­zytywne skutki. Wegetarianie są zwykle szczuplej­si a osoby szczupłe, w przeciwieństwie do otyłych, częściej regularnie uprawiają sport, jedzą warzywa i unikają papierosów. Ponadto wegetarianie prowa­dzą zdrowszy tryb życia, co przyczynia się do tych wyjątkowych wyników.­

 

Adventist Health Study 2 - inne obserwacje

 

Weganie (weganizm – dieta wyłącznie roślin­na) są średnio o 13,6 kg lżejsi niż niewegeta­rianie.

 

Weganie mają współczynnik BMI (stosunek wagi ciała do wzrostu) niższy o pięć jednostek niż niewegetarianie.

 

Wegetarianie i weganie mają mniejszą odpor­ność insulinową** niż niewegetarianie.

 

Weganie mają znacznie mniejszy odsetek osób z nadciśnieniem krwi i najniższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2.

 

W porównaniu z „roślinożercami” u jedzących mięso, jest cztery razy większe ryzyko cukrzy­cy typu 2.

 

We krwi u wegetarian poziomy białka C-reak­tywnego (wskaźnik stanu zapalnego), IGF-1 (czynnik wzrostu) i insuliny były niższe.

 

* Adwentyści – jeden z nurtów chrześcijaństwa.

** Oporność insulinowa jest czynnikiem prowadzącym np. do cukrzycy. Zjawisko to jest szeroko opisane w materiale „Dieta Dr. Jacob’a” w dziale Czytelnia na www.DrJacobs.pl.

 

bottom of page